Het nederlands Herseninstituut presenteert:

Master the Mind podcast

Een podcastserie over de mysteries van het brein

Seizoen 1 | Aflevering 11

Wat is een instinct? Wat is het verschil met een reflex? En waarom zijn we nieuwsgierig? In deze nieuwe aflevering van Master the Mind geeft hersenonderzoeker Alexander Heimel antwoord op deze vragen en legt hij uit hoe het aanpassen van een instinct mogelijk als therapie kan dienen voor bepaalde hersenaandoeningen. 

Alexander Heimel leidt de onderzoeksgroep ‘corticale structuur & functie‘ aan het Nederlands Herseninstituut. Heimel is een expert in de neurobiologie van het gezichtsvermogen. Zijn doel is te begrijpen hoe zicht in actie wordt omgezet, aangeleerd en door instinct.

Om deze vraag te beantwoorden, meten hij en zijn team de hersenactiviteit van muizen met elektrofysiologie en calciumbeeldvorming door twee-fotonenmicroscopie en micro-endoscopie. Zij verstoren ook selectief de visuele verwerking door optogenetische, chemogenetische en farmacologische middelen om de neurale circuits die ten grondslag liggen aan het kunnen zien te onderzoeken. Hersengebieden die op dit moment onderzocht worden door Heimel en zijn team zijn de visuele schors, de visuele thalamus, de superior colliculus, de zona incerta en het periaqueductal grijze gebied.

Luister ook: