Het nederlands Herseninstituut presenteert:

Master the Mind podcast

Een podcastserie over de mysteries van het brein

Seizoen 1 | Aflevering 3

Kunnen blinden in de toekomst weer zien? En hoe kunnen we het brein stimuleren om ook andere uitgevallen functies weer te stimuleren? Pieter Roelfsema geeft antwoord op deze en andere vragen. Verder beantwoordt Dick Swaab ook weer een vraag van een luisteraar. 

Pieter Roelfsema deed zijn artsexamen in Groningen in 1991 en promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam in 1995. In 2002 kwam hij in dienst van het Nederlands Herseninstituut en sinds 2007 is hij algemeen directeur van dit instituut. Hij werd in 2005 benoemd als hoogleraar bij de Vrije Universiteit in Amsterdam en in 2012 ook als hoogleraar bij het AMC in Amsterdam.

Roelfsema bestudeert visuele waarneming, leren en geheugen in het visuele system in mens, proefdier en kunstmatige zenuwnetwerken. Hij onderzoekt hoe zenuwcellen in verschillende hersengebieden met elkaar samenwerken in taken waarbij we moeten nadenken over wat we zien. 

Meer informatie over Roelfsema en zijn onderzoek is te vinden op de website van het Nederlands Herseninstituut.

Vergelijkbaar